اپلیکیشن و لوازم جانبی سمعک

تجربه ی شنوایی خود را منحصر به فرد کنید.

رساندن کودکان به مدرسه ملاقات دوستان به صرف ناهار تماشای تلویزیون در بعدازظهر -هر روز در محیط های شنیداری مختلف و مکالمات گوناگون حضور داریم. بهتر نیست که جریان صدا را مستقیما به گوش های خود داشته باشید به طور پنهان سمعک خود را کنترل کنید و به راحتی شارژ نمایید

لوازم جانبی کاربردی

سمعک ها به شما کمک می کنند تا در طول روز به راحتی مانور دهید و لوازم جانبی این عملکرد را راحت تر می کند

اطلاعات بیشتر

اپلیکیشن ها

استفاده از اپلیکیشن مناسب عملکرد سمعک را بهتر می کند و کنترل آسان سمعک ها اعتماد به نفس را به شما بازمی گرداند

اطلاعات بیشتر