زندگی تو, دنیای تو و در نهایت شنوایی تو

خوب شنیدن در زندگی روزانه امری حایز اهمیت است. این در حالی است که افرادی که به طور طبیعی می شنوند: گفتگو با دوستان, شنیدن صدای طبیعت, لذت بردن از شنیدن موسیقی و یا سیگنال هشدار را امری بدیهی تلقی می کنند. شنوایی گوش نقش بسیار مهی در ارتباط با دنیای اطراف به عهده دارد. شکل گیری روابط را آسان می کند و تجربه حسی را افزایش می دهد . ضمن اینکه شنیدن اساسا حسی بسیار پیچیده و حساس است. بنابراین به حس شنوایی اهمیت دهید….

سیستم شنوایی گوش چگونه کار می کند؟


گوش عضوی شگفت انگیز است و به طور باورنکردنی با مهارتی است که امر پیچیده و فوق العاده شنوایی را بعهده دارد.
امواج صوتی مسیری را درون گوش طی می‌کنند تا به اعصاب شنوایی برسند. هر کدام از اجزای داخلی گوش بر روی این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و...) تا به اعصاب شنوایی می‌رسند. ساختمان گوش به تفکیک به شرح زیر است:
گوش خارجی: این بخش شامل لاله گوش (بخشی که از بیرون قابل مشاهده است) و مجرای گوش می باشد. آنچه که ما نویز می نامیم در واقع امواج صوتی هستند که در هوا جریان می یابد و به وسیله لاله گوش جمع آوری می شود و از طریق مجرای گوش به سمت پرده صماخ هدایت می شود. پرده گوش انعطاف پذیر و دارای غشای دایره ای است. زمانی که امواج به آن برخورد می کند به ارتعاش در می آید.

گوش میانی:
حفره ای پر از هوا می باشد که به وسیله پرده گوش و یا همان پرده صماخ از گوش خارجی جدا شده است. در گوش میانی سه استخوانچه کوچک وجود دارد. چکشی، سندانی و رکابی. این استخوانچه ها همراه با پرده گوش ارتعاش می یابند و امواج صوتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.
گوش داخلی:
شامل حلزون گوش است اندامی شبیه به حلزون، پر از مایع که هزاران تار عصبی نازک در آن وجود دارد. عملکرد مکانیکی استخوانچه ها موجب حرکت این مایع و تحریک تارهای عصبی می گردد . سپس تارهای عصبی تکانه های الکتریکی را از طریق عصب شنوایی به مغز می فرستند تا در آنجا این تکانه هابه صدا تبدیل شوند.

افت شنوایی

به طور کلی افت شنوایی به تدریج و در طول سال ها اتفاق می افتد و تاثیرات آن نیز به تدریج نمایان می شود. برای کسانی که به افت شنوایی دچارند پذیرفتن این مساله دشوار است.بستگان دوستان و همکاران اولین کسانی هستند که متوجه این مساله می شوند. البته نشانه های مشخصی وجود دارد که شما را متوجه تغییراتی در شنوایی تان خواهد کرد. ممکن است درک واضح مکالمات تلفنی برای شما دشوار باشد یا خانواده شما از بلندی صدای رادیو و تلویزیون شکایت کنند. ممکن است گفتگو در رستوران یا در سر و صدای خیابان دشوار باشد و یا در مناسبات خانوادگی از تلاش برای شنیدن خسته شوید.
همه اینها نشانه هایی در رویارویی با افت شنوایی است. اما نگران نباشید شما می توانید برای افت شنوایی خود کاری کنید. استفاده از سمعک برای بسیاری از مردم دشوار است و معمولا از استفاده از سمعک سر باز می زنند تا جایی که با مشکلات شنوایی به طور جدی مواجه شوند. اما بهتر است بدانید که هر چه زودتر چاره ای برای افت شنوایی خود بیابید بهتر است. هنگامی که شنوایی شروع به آسیب دیدن می کند سمعک به حفظ مسیرهای عصبی در مغز که مسیول شنیدن صدای اطراف است کمک می کند.به تعویق انداختن زمان استفاده از سمعک پذیرش آن را سخت تر می کند.